Chụp hình đám cưới truyền thống được thực hiện bởi êkíp Ngọc Long, Lê Trung,Hùng Đỗ,Hoàng Minh