Chụp hình phóng sự cưới,chụp hình phóng sự sinh nhật được thực hiện bởi êkíp Lý Vinh Duy,Hoàng Minh,Ngọc Long,Hùng Đỗ,MeoW Hình ảnh phóng sự cưới sẽ luôn được cập nhật thay đổi theo thời gian,để đáp ứng đúng những hình ảnh thực tế